Hoppa till sidans innehåll

Dagordning för årsmöte

20 FEB 2012 19:09
Här hittar du dagordningen, du finner övriga dokument under 'Arkiv' här uppe i menyn, se under årsmötesdokument 2011. Vi ses på onsdag.
Välkomna önskar styrelsen!
  • Uppdaterad: 20 FEB 2012 20:54

Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011

1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och

räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets- och räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

c) suppleanter i styrelsen med dem för fastställd turordning för en tid av ett (1) år;

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens

ledamöter delta;

e) en ledamot i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till

ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen

har rätt att representera med ombud);

14. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas

om den inte finns med i kallelsen till mötet.

===================================================================

Skribent: Mats Alnaeus

Postadress:
Hammarby IF OF - Orientering
Tom Svensson, Handelsvägen 39
12238 Enskede

Kontakt:
Tel: 0709287496
E-post: This is a mailto link

Se all info